Automatisering

 

Automatisering har sakte men sikkert blitt mer utbredt i Norge de siste årene. I dagens moderne samfunn sjekker vi inn baggasjen selv med bare noen få tastetrykk, vi scanner alt fra dagligvarer til møbler selv og det er stadig flere og flere  butikker som kaster seg på automatiserings trenden.

Selvbetjening på Ikea

Det er mange fordeler med automatisering. Det blir mer effektivt og er en rimeligere måte å drive forretning på, om det enten er transportfirma (med selvkjørende biler) , butikk eller flyselskap. Det manuelle arbeidet erstattes av  roboter og datamaskiner,som utfører det samme arbeidet, men med betydelige lavere kostnader for arbeidsgiver.

For roboter blir nemlig ikke syke, ikke skal de ha overtids betalt og de skal i hvert fall  ikke ha permisjon, eller feriepenger. Da er det forståelig at Rema`n på hjørnet, setter opp seks selvbetjente kasser og kutter ned på antallet ansatte på jobb, men det er også mange utfordringer og ulemper knyttet til automatisering.

For eksempel forsvinner tusenvis av arbeidsplasser til teknologi og utfordringen med dette blir naturligvis fære jobber,  som igjen kan føre til at arbeidsledigheten øker, samt som klasseskillet og den økonomiske ulikheten som allerede eksisterer i samfunnet vårt vil  øke betraktelig * klassekampen

“Helt siden starten av industrialiseringen har teknologi endret arbeid, arbeidsdeling og dermed måten vi organiserer utførelsen av arbeidet på. Gjennom trinnvis produksjon ble arbeidsoppgaver spesialisert og stykket opp og gradvis overtatt av spesialiserte maskiner” (Krokan,2015 s 154 Det friksjonsfrie samfunn) Arne Krokan

En annen bransje som har implementert automatisering er banknæringen. I begynnelsen av 2016 besluttet DNB  * å legge ned 59 filialer og 600 mennesker mistet jobben sin. Dette kom som et direkte resultat, av at  måten vi benytter banken på,  har endret seg med årene. Vi bruker mobilen til alt fra å betale regninger til å søke boliglån og da er det ikke lenger nødvendig med filialer og unødvendig bruk av menneskelige ressurser, men hva med eldre mennesker ?

Er det greit at de blir ekskludert ? Det er ingen tvil om at  automatiseringen i banknæringen skaper en del utfordringer for blant annet eldre  som ikke har kompetanse og det igjen skaper et teknologisk skille i samfunnet.

Journalist i The Guardian Dan Shewan har skrevet en interessant artikkel * om hvordan “Robots will destroy our jobs-and we`re not ready for it” Det er både  fascinerende og litt urovekkende å lese om det Australske selskapet Fastbrick Robotics som har utviklet en robot “the Hadrian x ” som kan  utføre arbeid som ville krevd to murere å utføre en dag eller mer på  bare en time.

Videre i artikkelen kommer det også fram en  rapport fra the World Economic forum hvor de forutser at automatisering vil  føre til 5 millioner tapte arbeidsplasser i 15 velutviklede land innen 2020, innen to år altså.

Mens vi venter på  at nye jobber skal dukke opp, slikt  det gjorde under den industrielle revolusjonen, da maskinene tok over arbeidet og  utviklingen fortsatte.  Kan man være føre-var. En måte å være forberedt på endringen, er å ty til utdanning,  kunnskap vil gi oss en mer forståelse og forberede oss for det unngåelige.

Digital detox

 

 

Jeg hadde bestemt meg for at i 20 18 skulle jeg ha en digital detox, ingen flere notifications fra Instagram, Facebook og Snapchat. Ved å slette samtlige App fra telefonen, skulle jeg være fri fra alle sosiale medier, ikke bare skulle jeg være uten sosiale medier, jeg skulle være mobilfri også.

 

Første dagen uten mobil var ganske tungt og det var også pinlig å innse hvor avhengig jeg var av mobilen, alle mine avtaler, møter, banken min, alt er i den lille smarttelefonen.

Jeg var fast bestemt på at jeg skulle klare  å være både mobilfri og offline. Det klarte jeg forsåvidt helt fint, til jeg logget meg på nett for å lese en mail.

I informasjonsmail om oppstart av valgemnet mitt Digitalt markedsføring, oh the irony, sto det blant annet at alle studentene skulle lage seg en webside, blogg, twitter konto, Linkedin osv. Jeg forsto at dette betyr at vi skal bruke sosiale medier aktivt og mye.

  Utifra forelesningsplanen for vårsemesteret innser jeg at dette kommer til å bli et sjukt hektisk semester. Allerede første  dagen får  vi utdelt to eksamener,men jeg gleder meg for dette er virkelig et fag jeg kommer til å ha enormt mye utbytte av allerede fra første skoledag.

Jeg synes markedsføring er et utrolig spennende felt og jeg gleder meg enormt til å lære meg mer om digitalt markedsføring samt lære å bruke en del nye verktøy.